Kontakt bestyrelsen

Ejendomsserviceopgaver omfatter bl.a.

  • Tilsyn med foreningen
  • Kontakt til håndværkere vedr. foreningens daglige drift.
  • Renholde området
  • Småreparationer
  • Tilsyn og rengøring af foreningens vaskeri, samt bestilling af vaske-chip.
  • Renholde lofter og kældre
  • Vedligeholde grønne områder

Benyt nedenstående formular til at sende en besked til bestyrelsen:

Kira Hulsart

Formand

Tina Aboude

Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Casper Ottosen

Bestyrelsesmedlem

Christopher Yoo Meinertsen

Bestyrelsesmedlem

Jens Rasmus Gerdes

Bestyrelsesmedlem

Mathias Larsen

Bestyrelsesmedlem

Zanne Henriksen

Bestyrelsesmedlem
Kasserer