Om boligerne

Fordeling af lejligheder :

1 værelse (29, 32, 33, 37 eller 44 m2) : 36 stk.
1½ værelse (36, 43, 44, 49 eller 52 m2) : 38 stk.
2 værelser (49, 51, 53, 57 eller 59 m2) : 62 stk.
2½ værelse (59, 61, 63, 66, 69, 77, 78 eller 84 m2) : 34 stk.
3 værelser (71 m2) : 1 stk.
3½ værelse (98 eller 105 m2) : 2 stk.
4 v (104 eller 105 m2) : 5 stk.
5 v (122 m2) : 2 stk.

Vedligeholdelse

Al indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaveren.

Ejendommen vedligeholder VVS installationer i lejlighederne. Hvis din vandhane drypper, toilet løber, vandrør der er utætte, utæt radiator eller termostatventil ikke virker, så dækker Sundbyhave udgiften. Udskiftning af blandingsbatteri, toilet, håndvask samt rensning af afløb er for andelshaverens egen regning. 

Alle EL- installationer i lejlighederne er andelshaverens ansvar. Dette gælder også måleren. Husk at der pr. 1/6-2008 skal være monteret et HPFI relæ.

Andelshaveren er forpligtet til at vedligeholde gulv og vægge i badeværelset. Misligholdelse kan medføre skader på ejendommen, hvilke vil blive udbedret for andelshaverens regning. 

Det er ikke tilladt at påklistre diverse ting på den side af lejlighedsdøren, der vender ud mod trappen.